• พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการคึกษา ๒๕๖๐
  • ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ 2540 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  • อาจารย์ลิขิต ทักษิณและครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
  • คุณพ่อเจียม คุณแม่พัชรินทร์ ศรีสมบูรณานนท์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น
  • คุณมนตรี ผู้อำนวยการจัดการ สาขาพัทยา ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัทโกลบอลเฮาส์ คุณจันทราทิพย์ตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเพื่อนๆกัลยาณมิตรจากกรุงเทพฯ ขอนแก่น และจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  • คุณสุวิชา สุรสิทธิ์ และเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น
  • คุณต่อศัก ดิ์ เวชประสิทธิ์ ดช.ธีรภัทร ด.ช.ธนาภัทร และคุณสมนึก เปลี่ยนแก้วเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  • คณะครูเลี้ยงไอศครีม
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔
  • ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจความพร้อมสถานที่ อาคารเรียน ในการดำเนินงานการจัดตั้งเป็นวิทยาลัย
เข้าสู่เว็บไซต์ =>>

Enter to website =>>

จองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อโรงเรียน เบอร์มือถือ : 089-4035950

ลำดับวันที่จะเลี้ยงอาหารชื่อเจ้าภาพ *เบอร์โทรฯติดต่อ *อีเมล์หมายเหตุ
#
กรุณากรอก 3655 ลงในช่อง ==>>

รายนามเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน(เรียงลำดับตามวันที่) กรุณาเลือก พ.ศ.

ลำดับวันที่จองเป็นเจ้าภาพชื่อเจ้าภาพหมายเหตุเข้าสู่เว็บไซต์ =>>