เลี้ยงสุกร
เงินลงทุน : ค่าพันธุ์สุกรประมาณตัวละ 1,000 บาทชึ้นไป (ค่าโรงเรือน ค่าอาหาร ขึ้นอยู่กับสุกรที่เลี้ยง)
รายได้ : ขึ้นอยู่กับสุกรที่เลี้ยง
อุปกรณ์ :
พันธุ์สุกร โรงเรือนหรือเล้า รางน้ำ รางอาหาร อาหารสุกร (เช่น ข้าวโพด
ปลายข้าว ข้าวฟ่าง รำละเอียด เป็นต้น)
แหล่งจำหน่ายพันธุ์สุกร : สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทุกแห่งของกรมปศุสัตว์
วิธีดำเนินงาน :
พันธุ์สุกรที่นิยมเลี้ยงมี 3 พันธุ์ คือ ลาร์จไวท์ แลนด์เรซและดูรอก เมจากซื้อลูกสุกรช่วงอายุที่หย่านมแล้ว คือ ประมาณ 28 วันขึ้นไป มาเลี้ยง เมื่อนำสุกรมาถึงโรงเรือน ควรแยกสุกรใหม่เลี้ยวไว้ต่างหากจากสุกรเดิม ประมาณ 15 วัน เพื่อป้องกันการนำโรคมาติดต่อแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ โรคปากและเท้าเปื่อยให้สุกรใหม่
  • - สุกรพ่อพันธุ์ นิยมเลี้ยงพันธุ์ลาร์จไวท์และดูรอก เมื่อน้ำหนัก 50 กิโลกรัม แยกเลี้ยงไว้คอกละ 1 ตัว ให้อาหารวันละ 1.5 กิโลกรัม (ไม่ควรเลี้ยงให้มีน้ำหนักมากเกินไปเพราะจะทำให้ให้ใช้งานไม่ได้นานและผสมยาก)เมื่ออายุ 6 เดือนครึ่ง หัดให้ผสมพันธุ์กับตัวเมีย อายุ 8 เดือน จึงใช้เป็นพ่อพันธุ์
  • - สุกรแม่พันธุ์ นิยมเลี้ยงพันธุ์สาร์จไวท์และแลนด์เรซ ควรแยกเลี้ยงจากตัวผู้ เมื่อน้ำหนัก 50 กิโลกรัม และเลี้ยงร่วมกันเฉพราะตัวเมียคอกละไม่เกิน 6 เดือน เพื่อลดปัญหาไม่เป็นสัด (ไม่ควรเลี้ยงให้น้ำหนักมากเกินไป) สุกรตัวเมียจะเริ่มเป็นสัดเมื่ออายุ ประมาณ 5 กิโลกรัม และเป็นครั้งต่อไปประมาณ 21 วัน/ครั้ง อาการที่สังเกตได้คือเบื่ออาหารอวัยวะเพศบวมแดง ปากช่องคลอดจะมีน้ำเมือกชุ่ม กระวนกระวายหรือซึมเริ่มให้ผสมพันธุ์ควรมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 90 กิโลกรัม (อายุประมาณ 8 เดือน) การผสมพันธุ์ควรทำในเวลาเช้าเวลาเย็น หลังจากผสมพันธุ์แล้ว 24 วัน หากแม่สุกรไม่เป็นสัดอีก แสดงว่าผสมพันธุ์ติดและอุ้มท้อง จึงควรระวังไม่ให้รับการกระทบกระเทือน โดยแยกไปเลี้ยงเดี่ยว และอย่าให้แม่สุกรท้องผูก โดยผสมรำหรือผักสดให้กินทุกวัน เมือกและน้ำคล่ำไหลออกมาหลังจากนั้นจึงตลอด ควรมีน้ำสะอาดตั้งไว้ให้ลูกสุกรกินตั้งแต่อายุได้ 2-3 วัน เมื่ออายุ 5-7 วันควรตั้งร่างใส่อาหารให้หัดกิน อายุ 28-35วัน ให้ทำการหย่านมลูกสุกร อายุ 42 วัน ถ่ายพยาธิ หลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์ ฉีดวัดซีนป้องกันโรคอหิวาต์
การเลี้ยงสุกรขน : ควรเลี้ยงสุกรลูกผสมสองสองสายเลือดหรือสามสายเลือด เพราะเลี้ยงง่ายโตเร็วและแข็งแรงกว่าสุกรพันธุแท้ เลี้ยงจนอายุประมาณ 6 เดือน และน้ำหนักได้ตามความต้องการของตลาด จึงจำหน่าย
ข้อแนะนำ :
  1. ควรเลือกซื้อสุกรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพราะจะได้ลูกพ่อแม่พันธุ์ที่ดี มีการดูแลป้องกันโรคระบาด
  2. มีปัญหาด้านการเลี้ยงสุกร ขอคำแนะนำได้ที่
    - กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 251-5136 , 251-5790
    - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และอำเภอ