นิพนธ์ ดอกนารี ห้อง Cs2/1

ทำกระเป๋าหนัง

เงินลงทุน :
ประมาณ 40,000 บาท
- ซื้ออุปกรณ์ เช่น เครื่องมือตอกลาย เหล็กดุนและเหล็กตอก ค้อนสลัก กรรไกร สิ่วสลัก สิ่วเจาะ เหล็กเจาะรู      (ซื้อครั้งแรก)
- วัสดุ เช่น ผืนหนัง สีย้อมหนัง เข็ม หนังเส้น ผ้าซับ น้ำยาขัดเงาและกาวหนัง
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์: มีจำหน่ายที่ถนนเสือป่า แถวโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพ
อุปกรณ์ : เครื่องมือตอกลาย เหล็กดุนและเหล็กตอก ค้อนสลัก กรรไกร สิ่วสลัก สิ่วเจาะ
เหล็กเจาะรู หนัง สีย้อมหนัง เข็ม หนังเส้น ผ้าซับ น้ำยาขัดเงาและกาวหนัง
วิธีการดำเนินการ :
1.ออกแบบรูปทรงกระเป๋าลงในกระดาษตามต้องการ แล้วลอกแบบลงบนแผ่นหนัง
2.ใช้มีดหรือกรรไกรตัดริมหนังให้เท่ากับแบบที่ลอกไว้
3.ใช้สำลีชุบน้ำลูบบนผิวของหนังให้ทั่ว เพื่อให้หนังอิ่มตัว สะดวกในการตุนหรือลวดลาย
4.ออกแบบลวดลายแล้วลอกลงบนผืนหนังที่ตัดเป็นรูปทรงกระเป๋า ซึ่งจะเลือกใช้วิธี ก๊อบปี้หรือเขียนให้เหมือนแบบก็ได้
5.สลักหรือดุนลวดลายไปตามลายที่ลอกไว้ ซึ่งลายที่สลักจะสวยงามหรือไม่ก็ขึ้น อยู่กับทักษะและความชำนาญ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะถ้าสลักลาย ไม่สวย จะทำให้การลงสีหรือย้อมสีไม่สวยงาม ดังนั้น จึงควรระมัดระวังให้มาก แต่ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ตอกลาย ซึ่งจะลดความยุ่งยากได้มาก โดยจะ ต้องออกแบบให้ดีว่าจะมีลายอะไร ตรงไหนบ้าง เพื่อความสวยงาม
6.หลังจากสลักหรือดุนลายเรียบร้อยแล้ว ใช้สำลีชุบสีอ่อนซึ่งเป็นสีพื้นทาบนหนัง ให้ทั่ว แล้วใช้สีเข้มทับลงไป โดยใช้สำลีแตะเบาๆ บนลวดลาย ระวังอย่าให้สี ลงไปในร่องลาย เพราะจะทำให้ลายไม่เด่น ดังนั้น ขั้นตอนการลงสีจึงเป็นขั้น ตอนที่สำคัญมาก ผู้ที่จะทำงานอาชีพนี้ จึงควรเป็นคนช่างสังเกตและทำบ่อย จะได้เกิดทักษะความชำนาญ
7.ในกรณีที่ใช้เครื่องมือตอกลาย ควรลงสีก่อนตอก
8.หลังจากลงสีเรียบร้อยแล้ว นำไปตากให้สีแห้ง จากนั้นใช้สำลีชุบน้ำมันขัดเงา ให้ทั่ว จะทำให้หนังเป็นเงางาม และยังช่วยให้สีและหนังทนทาน
9.เย็บขอบ โดยมีหนังชิ้นเล็กกุ้นรอบๆ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องมีการจักรใหญ่สำหรับเย็บหนัง อีก 1 ตัว หรืออาจใช้วิธีถักด้วยหนังเส้นสำหรับเย็บโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเส้นบางๆ โดยร้อยไปตามรูที่เจาะไว้
ตลาด/จำหน่าย : เปิดร้านขายที่บ้าน หรือนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัดจตุจักร หรือจำหน่ายในลูกค้า
นำไปขายปลีกอีกต่อหนึ่งตามห้างสรรพสินค้าก็ได้
ข้อแนะนำ : กรณีมีกระเป๋าสะพายสำหรับสุภาพสตรี ควรมีผ้าซับอยู่ด้านในของกระเป๋า
สถานที่ฝึกอบรม : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร.391-5176 , 391-1105

****************************************