นายโอภาส บัณฑิต ห้อง Cs2/1

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

เงินลงทุน : ประมาณ 12,000 บาท
รายได้ : ประมาณ 20,000 - 30,000 บาท
อุปกรณ์: เครื่องปั๊มลม เครื่องไฮโดรลิกใช้อัดกลีบ เครื่องอัดกลีบด้วยไฟฟ้า บล็อคแบบต่างๆ ยาง พาราเหลว (ผสมแอมโมเนีย) ฟลอร่าเทป ลวด เบอร์ 14 ลวดสำเร็จเบอร์ 24 สีเขียน และเบอร์ 26 สีขาว เกสรดอกไม้ แป้งฝุ่น กาว กระดาษสา และกระดาษสีขาว สีพารา เครื่องปั่นแห้ง เตาไมโครเวฟ
วิธีการดำเนินการ :
1. ตัดกระดาษสาเป็นกลีบดอกและใบตามขนาดที่ต้องการ
2.
นำกลีบดอกและใบไปย้อมสีตามที่ลูกค้าสั่ง ดังนี้
2.1นำกลีบดอก 1 ใบ ซ้อนกันจำนวนพอประมาณไปชุบน้ำให้ชุ่ม แล้ว รีดน้ำออก ปั่นแห้งด้วยเครื่องปั่นแห้งหรืออาจใช้ไม้ที่ใช้กดกล้วยที่ บีบน้ำออก ก็ได้
2.2 หลังจากนั้นนำไปชุบสีต่างๆ ตามต้องการ โดยเริ่มจากสีอ่อนก่อน แล้ว ค่อยชุบสีเข้มแต่ละสีจะต้องปั่นให้แห้งก่อนที่จะชุบสี อื่นๆ ต่อไปทุกกครั้ง
2.3 เมื่อย้อมสีได้ตามต้องการแล้วให้นำไปผึ่งแดด / เข้าอบในเตา ไมโครเวฟ ประมาณ 10 - 15 นาที เพื่อให้กลีบแห้งสนิท
3.นำลวดเบอร์ 26 สีขาวไปชุบสีที่เหลือจากการชุบกลีบดอก ผึ่งไว้ให้แห้ง ทากาว แล้วนำไปติดกับกลีบดอกที่แห้งแล้ว ทิ้งไว้ให้แห้ง สำหรับใบให้ใช้ ลวดเบอร์ 24 สีเขียวติดกลีบ
4.นำกลีบที่ติดลวดแล้วไปมัดติดกับตะเกียบ / กิ่งไม้ประมาณ 16 - 20 กลีบ จัดเป็นพุ่มระวังอย่าให้ติดกัน แล้วนำไปชุบยางพาราผึ่งไว้ประมาณ 10 นาที
5.นำกลีบที่ชุบยางพาราและผึ่งแห้งแล้วไปปะแป้งฝุ่น หรือใช้สำลีชุบซีลีโคน เช็ดกรณีที่ต้องการความมันวาวของกลีบ
6. นำกลีบดอกที่ปะแป้ง หรือชุบซีลีโคนแล้ว ไปเข้าเป็นกลีบดอก โดยใช้เกสร เป็นแกนกลาง มัดติดกับลวดเบอร์14 แล้วใช้กลีบดอก 3 กลีบ เรียงรอบ เกสร ใช้ด้ายมัดให้แน่น ชั้นนอกใช้กลีบดอก 5 กลีบ เรียงรอบกลีบชั้นที่ 1 ใช้ด้ายมัดให้แน่น ถ้าเป็นดอกแย้มชั้นนอกใช้กลีบดอก 3 กลีบ เรียง สับหว่างกับกลีบดอกชั้นที่ 1 พันก้านดอกด้วยฟลอร่าเทป
7. จากนั้นทำดอกบาน 1 ดอก ดอกแย้ม 1 ดอก และใบอีก 4 -5 ใบ มาเข้าช่อ โดยนำใบ 1 ใบ พันก้านเข้าไปกับลวดเบอร์ 14 ด้วยฟลอร่าเทป พันก้านต่อ ไปอีกประมาณ 2 นิ้ว นำดอกแย้มไปเข้าช่อต่อลงไป ใช้ฟลอร่าเทปพันก้าน ให้แน่น และพันต่อลงไปอีกประมาณ 2 นิ้ว ใสใบ 1 ใบ พันฟลอร่าเทปต่อ ไปอีก 2 นิ้ว ใส่ใบอีก 1 ใบ แล้วจึงใช้ดอกบาน แล้วพันก้านต่อไปจนหมด ความยาวของลวดที่ต้องการ
ข้อแนะนำ :
  1. การประดิษฐ์ดอกไม้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นสีขาว ควรชุบยางพาราขาว
    เพื่อไม่ให้สิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ สีเพี้ยน
  2. เมื่อเริ่มดำเนินการใหม่ ๆ อาจลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ไม้ทับกล้วยทับ
    สำหรับบีบน้ำออกจากกลีบเมื่อเวลาชุบสี แทนการใช้เครื่องปั่นแห้ง
  3. ดอกไม้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สำเร็จรูปแล้ว หากอากาศร้อนมากจะเหนียว ให้ใช้
    แป้งฝุ่นโรย แล้วใช้พู่กันปัดแป้งออก สิ่งประดิษฐ์นั้นจะคืนสู่สภาพเดิมได้

******************************************