หล่อเรซิ่น

เงินลงทุน: ประมาณ 1,500 บาทขึ้นไป
ยางซิโคล ขวดละ 800 บาท เรซิ่นขวดละ 60 บาท ตัวทำปฏิกิริยา (หรือตัวทำให้แข็ง)
ขวดละ 25 บาท สีขวดละ 70 บาท
รายได้:ขึ้นอยู่กับฝีมือและรูปแบบของชิ้นงาน ถ้างานละเอียดราคาขายจะสูงหรืองานบางชิ้นลงทุน เพีลงแค่ 10 บาท แต่ขายได้ 20 - 30 บาท
วัสดุ / อุปกรณ์ :
1. ยางซิลิโคลมีลักษณะเหลวข้น สีขาวขุ่น ขายเป็นชุด คือมีตัวทำให้แข็งแถมมาด้วย
2.โพลิเอสเทอร์ เรซิ่นเป็นน้ำเหลวใสข้น
3. ตัวเร่งปฏิกิริยา (โคบอลท์ )เป็นของเหลวสีม่วง มีหน้าที่ควบคุมเวลาการแข็งตัว ใส่มากเรซิ่นจะแข็งตัวเร็ว ถ้าใส้น้อยจะแข็งตัวช้า
4. ตัวทำปฏิกิริยาหรือตัวทำให้แข็งเป็นของเหลวใส เป็นทำให้เรซิ่นแข็งตัว
5. ผงทัลคัมเป็นแป้งชนิดหนึ่ง ใช้ผสมในเรซิ่นเพื่อให้เนื้อชิ้นงานทึบแสง
6. ปูนปลาสเตอร์ใช้ทำพิมพ์คลอบพิมพ์ยางซิลิโคล เพื่อรักษารูปทรงของยาง แม่พิมพ์ หรือใช้ผสมกับเรซิ่น
7. สีน้ำมันกระป็องใช้ผสมในเรซิ่น อาจใช้เฉพาะแม่สีก็ได้ ( เหลือง แดง น้ำเงิน )
8. พู่กันใช้ทายางซิลิโคลลงบนชิ้นงาน หรือใช้หล่อเรซิ่น
9. ทินเนอร์สำหรับล้างพู่กันให้สะอาดเวลาทำพิมพ์ซิลิโคลหรือหล่อเรซิ่น
10. วาสลีนใช้ทาบนย้งซิลิโคลหรือตัวต้นแบบกันยางติดกัน
11. ภาชนะผสมใช้ถ้วยพลาสติก เพราะราคาถูกไม่ติดเรซิ่น
แหล่งจำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์: ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ร้านค้าย่ายพรานนก สวนจตุจักร
วิธีทำ :
ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ซิลิโคล
1. นำกระดาษแข็งหรือวัสดุพื้นเรียบมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมให้มีขนาดใหญ่กว่าต้นแบบเพื่อทำเป็นพื้นรองต้นแบบ
2. นำต้นแบบที่จะทำแม่พิมพ์มาทากาวหรือติดเทปกาว 2 หน้า ด้านหลัง เพื่อใหรูปแบบติดกับพื้นรอง เวลาทายางซิลิโคลจะได้อยู่กับที่
3. ทาน้ำมันหรือวาสลินลงบนต้นแบบ เพื่อกันพิมพ์ยางติดกับต้นแบบจนแกะไม่ออก
4. เทยางซิลิโคงสักเล็กน้อย ลงในภาชนะผสม (การผสมยางซิลิโคลแต่ละครั้งอย่าผสมครั้งละมาก ๆ จะทำให้ทาลำบากและสิ้นเปลืองยางซิลิโคล) เกินไป
5. ผสมน้ำยาตัวทำให้แข็งในยางซิลิโคลประมาณ 2-5 % ของยางซิลิโคลคนให้เข้ากัน
6. ใช้พู่กันจุ่มยางที่ผสมแล้วทาลงบนต้นแบบให้ทั่วทุกซอกทุกมุมเพื่อกันการเป็นฟองอากาศ
7. รอยางแห้งดีแล้ว (ประมาณ 40 นาที) จึงผสมยางซิลิโคลใหม่ทาอีก 2-3 ครั้งเพื่อให้พิมพ์มีความหนาตามต้องการ
8. เมื่อยางแห้งดีแล้ว ผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ำในอัตราส่วน 1:1 โดยโรยปูนลงในน้ำแล้วคนด้วยมือจนมีความหนืด นำไปทาบบนพิมพ์ยางเพื่อให้เป็นพิมพ์ครอบกันพิมพ์ยางเสียรูปทรง
9. เมื่อปูนปลาสเตอร์แข็ง จึงแกะพิมพ์ครอบ พิมพ์ยางซิลิโคลตามลำดับ นำพิมพ์มาตัดแต่งส่วนเกินออกให้เรียบร้อยก็จะได้แม่พิมพ์ยางซิลิโคลที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมจะนำไปหล่อเรซิ่น
ขั้นตอนการหล่อเรซิ่น
1. เทตัวเร่งปฏิกิริยา (โคบอลท์) ผสมกับเรซิ่น 20 หยด /1 กิโลกรัมคนให้เข้ากัน (จะมีสีชมพูอมม่วงจาง ๆ) ถ้าต้องการให้ชิ้นงานเป็นสีก็ใส่สีลงไปสัก เล็กน้อย หรือถ้าต้องการให้ทึบก็ใส่ผงทัลคัม ปูน หรือสีขาว
2. ใส่ตัวทำให้แข็งลงไปในเรซิ่นที่ผสมแล้ว (ข้อ1) ประมาณ 25 หยด คนให้เข้ากัน
3. เทเรซิ่นที่ผสมแล้วใน (ข้อ2) ลงไปในแม่พิมพ์ (ถ้าเป็นงานละเอียด ให้ใช้พู่กัน ช่วยทาเรซิ่นบนแม่พิมพ์เพื่อกันการเป็นฟองอากาศ)
4.ทิ้งให้เรซิ่นแข็งตัว (ประมาณ) แกะพิมพ์ออก นำชิ้นงานมาตกแต่งรายละเอียดส่วนเกินต่าง ๆ ก็จะได้ผลงานที่สำเร็จสวยงาม
ตลาด/แหล่งจำหน่าย: ร้านกิ๊ฟช๊อป ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
สถานที่ฝึกอบรม: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ โทร. 211-2052, 211-2053
ข้อเสนอแนะ:
1. การหล่อเรซิ่น ถ้าใส่ตัวเร่งปฏิกิริยามากเกินไปจะทำให้เรซิ่งแข็งตัวเร็ว สีเรซิ่นจะเปลี่ยนหรืออาจจะทำให้ชิ้นงานแตกร้าวได้ แต่ถ้าใส่น้อยเกินอาจจะทำให้ไม่แข็งตัว
2. ถ้าเรซิ่นแข็งเป็นบางส่วน แสดงว่าผสมตัวทำให้แข็งไม่เข้ากันพอดี
3. ในกรณีที่ชิ้นงานเป็นสีขาว หากต้องการให้มีสีต่าง ๆ ให้ใช้สีอะครีลิกระบายสีเพิ่มเติมตามความต้องการ