• พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตร
  • พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตร
  • กลุ่มนางรำ(คณะศิษย์เก่า)นำขนมโดนัทหลากหลายแบบมาแจกให้กับรุ่นน้องๆผู้พิการ
  • คุณนครินทร์ ลาโยธี ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และคุณนาวา ชาลีเปลี่ยม ศิษย์เก่าหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  • รวมมิตรคณะศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางละมุงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  • โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก เยี่ยมชมศึกษาดูงาน และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  • ขอแสดงความชื่นชมและยินดี
  • ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์คนเก่งของลูกพ่อเรย์ ?วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา?
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบ.) รุ่นที่ 2 นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน
  • คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี และสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ เยี่ยมชม มอบเงินสนับสนุน
เข้าสู่เว็บไซต์ =>>

Enter to website =>>

จองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อโรงเรียน เบอร์มือถือ : 08