• สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก นำคณะคนพิการเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
 • คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน
 • คุณพนิดา และMr.Egon มั่นจิต พร้อมคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 • พิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑
 • กิจกรรมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
 • ต้อนรับคณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดบุรีรัมย์
 • สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
 • โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ผ่านการตรวจพิจารณายกระดับเป็น
 • คณะพยาบาลทหารอากาศ รุ่น ๑๖ (กองทัพอากาศ) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
เข้าสู่เว็บไซต์ =>>

Enter to website =>>

จองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ติดต่อโรงเรียน เบอร์มือถือ : 089-4035950

ลำดับวันที่จะเลี้ยงอาหารชื่อเจ้าภาพ *เบอร์โทรฯติดต่อ *อีเมล์หมายเหตุ
#
กรุณากรอก 4085 ลงในช่อง ==>>

รายนามเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน(เรียงลำดับตามวันที่) กรุณาเลือก พ.ศ.

ลำดับวันที่จองเป็นเจ้าภาพชื่อเจ้าภาพหมายเหตุเข้าสู่เว็บไซต์ =>>