รายละเอียดข่าว กิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนคนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 (Global IT challenge for youth with Disabilities)
  รายละเอียดข่าว กิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนคนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 (Global IT challenge for youth with Disabilities) [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันที่ ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะครูนำโดยอาจารย์รักชนก บุญยก อาจารย์วรเมธ มณีขัติย์ และอาจารย์โสภิตา จันทรส นำนักเรียนจำนวน ๑๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนคนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 (Global IT challenge for youth with Disabilities) จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเยาวชนพิการจากทั่วประเทศเข้าร่วม ๑๑๐ คน

     วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ผ่านการคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขัน ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียในวันที่ ๗-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มี ๑ คน คือ น.ส.นภัทร ประวิทย์ชาติ นักเรียนหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิทยาลัยฯ

     ขอแสดงความยินดี และขอเป็นกำลังใจให้ไดรับชัยชนะในการเเข่งขัน

     
     
     
     

         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [716]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
3283
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top