รายละเอียดข่าว พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตร
  รายละเอียดข่าว พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตร [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีลงนามทำความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการและพิธีรับมอบเกียรติบัตรระหว่างโรงเรียนเมืองพัทยา7(บ้านหนองพังแค) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ณ ห้องประชุมจามจุรี โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัตน์ รองปลัดเมืองพัทยามาเป็นประธานและคณะจาก ๒ หน่วยงานร่วมในพิธีประกอบด้วยนายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา บาทหลวงดร.พิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นายมนัส คงวัฒนะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนางผกาพันธุ์ วีระสิงห์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา7 ซึ่งในพิธีมอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักศึกษาที่ร่วมดำเนินการสอนในรายวิชางานประกอบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

     
     
     
     
         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [2149]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
6415
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top