สาส์นฯ ล่าสุด

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี

     คุณพ่อเป็นสมาชิกคนหนึ่งในคณะพระมหาไถ่

     

     คณะพระมหาไถ่มีจิตตารมณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุด ผู้ที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุดในสังคมไทยปัจจุบันได้แก่คนพิการ คนพิการทุกประเภทต่างก็เป็น “มนุษย์” ผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี เกียรติและศักดิ์ศรี คือ การเป็นลูกของพระเจ้า

     พระเจ้าทรงบังเกิดมาในประวัติศาสตร์เพื่อกอบกู้มนุษยชาติ

     

     มนุษยชาติจึงเท่าเสมอกันและเป็นพี่น้องกันเฉพาะพระพักตร์พระองค์

     

     พระองค์ทรงทำอัศจรรย์รักษาคนพิการมากมาย

     

     คนพิการมากมายทุกวันนี้จึงควรได้รับโอกาส

     

     โอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพสู่อิสรภาพของการมีชีวิต

     

     มีชีวิตที่มีเหตุมีผล รู้จักประมาณตนและมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาของในหลวง

     

     

     บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี C.Ss.R.

#1 สามพ่อผู้ยิ่งใหญ่ [2011-02-25]...เปิดสาส์น
#2 ควันหลงอุทกภัย ปักธงชัย โคราช [2010-12-18]...เปิดสาส์น
#3 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ [2010-10-02]...เปิดสาส์น
#4 สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น (ตอนที่ 1) [2010-07-14]...เปิดสาส์น
#5 คุณค่าของการทำความดี [2010-06-15]...เปิดสาส์น
#6 ขอต้อนรับศิษย์ใหม่ทุกคน [2010-05-03]...เปิดสาส์น
#7 ปีเก่าไป ปีใหม่มา [2010-01-15]...เปิดสาส์น
#8 ค่ายเติมเต็มฝัน 1 [2009-10-17]...เปิดสาส์น
#9 ฤา พายุจะเข้า! [2009-10-01]...เปิดสาส์น
#10 งานนี้งานใหญ่ [2009-08-17]...เปิดสาส์น
#11 เนื่องในวันแม่ [2009-08-10]...เปิดสาส์น
#12 สัญญาณแห่งกาลเวลา [2009-07-24]...เปิดสาส์น
#13 และแล้วก็เปิดเทอมใหม่ [2009-05-06]...เปิดสาส์น
#14 ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ล่วงหน้า [2009-04-06]...เปิดสาส์น
#15 เมื่อคุณพ่อแข่งกับคุณลูก(พระมหาไถ่) [2009-03-26]...เปิดสาส์น
#16 ปิดเทอม แต่อย่าปิดใจ [2009-03-17]...เปิดสาส์น
#17 วันเลี้ยงนักกีฬา 2009 [2009-03-13]...เปิดสาส์น
#18 มหาไถ่วิชาการ 2009 [2009-03-06]...เปิดสาส์น