• ประวัติโรงเรียน
 • ๒ พ่อผู้ยิ่งใหญ่
 • ชีวประวัติคุณพ่อเรย์
 • ชีวประวัติคุณพ่อแดง
 • ชีวประวัติคุณพ่อแพตติน
 • วันแห่งความภาคภูมิใจ
 • เกียรติประวัติด้านวิชาการ
 • เกียรติประวัติด้านกีฬา

 วันแห่งความภาคภูมิใจ

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์มากมายหลายเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จึงขอนำบางส่วนจากหลาย ๆ เหตุการณ์มาแสดงในที่นี้

พิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ (อาคารวัฒนาทร)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่
(๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)
ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดผ้าแพรคุมป้ายอาคารอเนกประสงค์ ทรงฉายพระรูปร่วมกับบุคลากรโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
ส่วนหนึ่งของถ้วยรางวัลและโล่เกียรติยศต่าง ๆ
เหรียญทองในสาขาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในรายการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการระดับนานาชาติ
และเกียรติประวัติทางด้านวิชาการอีกมากมาย
นักกีฬาของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
ชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการต่าง ๆ อย่างมากมาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับการกล่าวขานว่า
“เจ้าแห่งกีฬาคนพิการไทยต้องมหาไถ่”