• ประวัติโรงเรียน
 • ๒ พ่อผู้ยิ่งใหญ่
 • ชีวประวัติคุณพ่อเรย์
 • ชีวประวัติคุณพ่อแดง
 • ชีวประวัติคุณพ่อแพตติน
 • วันแห่งความภาคภูมิใจ
 • เกียรติประวัติด้านวิชาการ
 • เกียรติประวัติด้านกีฬา

 เกียรติประวัติทางด้านวิชาการ

     จากจุดเริ่มต้นที่คุณพ่อเรย์ได้เปิดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้แก่คนพิการ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple II และมีครูสอนเพียงคนเดียว จนถึงวันนี้โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เจริญเติบโตขึ้นจนมีนักเรียนเกือบ ๒๐๐ คน ซึ่งตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้สร้างผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผลงานทางด้านการแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผลงานทางด้านการจัดทำโครงงานสารสนเทศเพื่อสังคมของครูและนักเรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานในการแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของบรรดาศิษย์เก่ากว่า ๒,๐๐๐ คน ที่ทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ผลงานทางด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เริ่มจากการใช้เครื่อง Apple II และสอนการเขียนโปรแกรมบนดอส ต่อมาเมื่อมีการนำเครื่อง PC เข้ามาใช้ในประเทศไทย โรงเรียนก็ไม่รอช้าที่จะนำมาให้นักเรียนได้ศึกษา แม้แต่เครื่อง AS400 เราก็เคยนำมาใช้จัดการเรียนการสอน เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอาศัยคำแนะนำจากเครือข่ายศิษย์เก่าและสถานประกอบการ รวมทั้งขอรับคำปรึกษาจากสถาบันที่ส่งเสริมด้านงานวิจัยและพัฒนา เช่น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Industry Promotion Agency : SIPA) สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute : TGI) เป็นต้น ...จากการเขียนโปรแกรมบนดอส พัฒนามาเป็นการเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ จนถึงการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต

     ส่วนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เราก็ปรับหลักสูตรไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่เสมอ นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนวิชา “ชีวิตและสังคม” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
 
     สำหรับผลงานทางด้านการแข่งขันทางวิชาการ นักเรียนของเราเข้าร่วมการประกวดโครงการ “รักใจคุณ” ได้รางวัลชนะเลิศและได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการประกวดครั้งนี้ นักเรียนของเราต้องแข่งขันกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
     เราได้รับรางวัลจากการแข่งขันสร้างเว็บเพจในระดับประเทศ ทั้งการจัดการแข่งขันโดยหน่วยงานราชการเช่น กรมตำรวจ หรือการจัดการแข่งขันขององค์กรธุรกิจภาคเอกชน
 
     เราได้เหรียญทองทุกครั้งในการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนในระดับนานาชาติ ในรายการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการระดับนานาชาติ (International Abilympics Contest)เราก็ได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ในการแข่งขันที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชก และครั้งล่าสุดที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เราก็ได้เหรียญทองในสาขาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
      ในด้านของการนำความรู้สู่สังคม นักเรียนในภาคเรียนสุดท้ายได้ทำโครงงานระบบสารสนเทศเพื่อสังคม โดยการออกไปพัฒนางานด้านสารสนเทศให้แก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เราได้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลอาชญากรให้แก่สถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยา พัฒนาระบบติดตามสายตรวจให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขันพัทยามาราธอน พัฒนาระบบบริหารงานและบัญชีให้แก่บริษัทเอกชนหลายแห่ง เราได้พัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ เมืองพัทยา โรงพยาบาลบางละมุง ฯลฯ เหล่านี้คือตัวอย่างของสิ่งที่เราได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
 
     ผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์ชัดอีกด้านหนึ่งของโรงเรียนคือ การที่นักเรียนที่จบออกไปแล้วมีผลการทำงานที่เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ มีบริษัทเอกชนระดับประเทศและระดับโลกหลายแห่ง อาทิเช่น ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ บีเอ็มดับเบิ้ลยู ฟอร์ด เดนโซ่ เทเลคอมเอเชีย ฯลฯ และโรงเรียนเช่น อัสสัมชัญ มารีวิทย์ ดาราสมุทร ลาซาล สตรีมารดาพิทักษ์ ฯลฯ ที่ได้ให้โอกาสรับนักเรียนของเราเข้าไปทำงาน แล้วสถานประกอบการเหล่านี้ต่างพึงพอใจในผลการทำงาน นอกจากการทำงานในสถานประกอบการแล้วยังมีศิษย์เก่าบางส่วนที่ประกอบธุรกิจของตนเอง เช่นเปิดร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับจ้างเขียนโปรแกรมและวางระบบเครือข่าย เป็นต้น
 
     หากย้อนกลับไปดูชีวิตของศิษย์เก่ากว่า ๒,๐๐๐ คน ในวันที่เดินเข้ามาสมัครเรียน บางคนมีวุฒิการศึกษาแค่ ป.๖ หรือ ม.๓ หลายคนต้องคลานแทนการเดินเพราะไม่มีรถเข็นหรือไม้ค้ำยัน แต่พอคนพิการเหล่านั้นได้ผ่านการฝึกฝนจากโรงเรียนเพียงระยะเวลา ๒ ปี พวกเขากลับมีความรู้และสามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม นอกจากจะไม่เป็นภาระแล้วพวกเขายังสามารถจุนเจือครอบครัวและเป็นพลังทำงานรับใช้สังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไป
     ผลงานเด่นทางวิชาการ
     การแข่งขันทางวิชาการ
     ปี ๒๕๓๑
     - ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการระดับประเทศ ในสาขาการเขียนโปรแกรม
     ปี ๒๕๓๓
     - ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการระดับประเทศ ในสาขาการซ่อมโทรทัศน์
     - ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการระดับประเทศ ในสาขาการเขียนโปรแกรม
     ปี ๒๕๓๔
     - ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการระดับประเทศ ในสาขาการเขียนโปรแกรม
     - ร่วมแข่งขัน International Abilympics Contest ที่ฮ่องกง
     ปี ๒๕๓๖
     - เข้าแข่งขัน International Abilympics Contest ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย
     ปี ๒๕๓๙
     - เว็บไซต์ วีลแชร์ลอยฟ้าได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์
     ปี ๒๕๔๒
     - รางวัลรองชนะเลิศการประกวดการเขียนเว็บเพจ จัดโดยกรมตำรวจ
     ปี ๒๕๔๓
     - โครงการ "รักใจคุณ" ชนะเลิศโครงการเพื่อสังคม รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     - เหรียญเงินการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการนานาชาติ (International Abilympics Contest) ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชก ในสาขาพัฒนาเว็บไซต์
     - เหรียญเงินการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการนานาชาติ (International Abilympics Contest) ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชก ในสาขาการประกอบคอมพิวเตอร์
     - รองชนะเลิศการแข่งขันประกวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งออกชิงรางวัลโล่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(IEC Award) จัดโดยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
     ปี ๒๕๔๖
     - เหรียญทองการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ สาขาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     - เหรียญทองการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ สาขาเวิร์ดโปรเซสซิ่ง
     
     ปี ๒๕๔๗
     - เหรียญทองการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการนานาชาติ (International Abilympics Contest) ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียในสาขาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     ปี ๒๕๔๘
     - เหรียญทองการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ สาขาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     
     โครงงานเพื่อสังคม
     ปี ๒๕๔๐
     - พัฒนาโปรแกรมและบันทึกข้อมูลคนพิการ ๕๐,๐๐๐ เรคคอร์ดให้แก่ สำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
     ปี ๒๕๔๓
     - พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลนักเรียนพิการ ให้แก่ศูนย์สารสนเทศการศึกษาเพื่อคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ
     ปี ๒๕๔๔
     - พัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ศูนย์ประสานงานภาคเอกชนแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ www.civilsociety.or.th
     - พัฒนาระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ ๒๒ "เจ้าพระยาเกมส์" ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย
     - พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศการศึกษาเพื่อคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ
     - พัฒนาเว็บไซต์สำนักงานองค์การสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย
     - พัฒนาเว็บไซต์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย www.cdpt.or.th
     ปี ๒๕๔๕
     - พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อแห่งเอเชีย (WAFCAT) www.wafcat.or.th
     - อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรเมืองพัทยา
     ปี ๒๕๔๖
     - จัดทำระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขันพัทยามาราธอน ๒๐๐๓
     - โครงงานนักเรียน :
     o เว็บไซต์ร้านฟอรัล ซี
     o เว็บไซต์เมืองพัทยา
     o เว็บไซต์โรงพยาบาลบางละมุง
     o เว็บไซต์บริษัทโสภณพัทยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
     o โปรแกรมหน่วยปราบปรามอาชญากรข้ามชาติ
     o โปรแกรม บริษัท เอ็ม เอส เอส เคเบิ้ล ทีวี จำกัด
     ปี ๒๕๔๗
     - จัดทำระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขันพัทยามาราธอน ๒๐๐๔
     - โครงงานนักเรียน :
     o โปรแกรมบริหารงานโรงเรียนเมืองพัทยา ๒
     o โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน บ้านไสไทย จ.กระบี่
     o โปรแกรมหน่วยสืบสวนปราบปรามยาเสพติด พัทยา
     o โปรแกรมจอมเทียนคลีนิก
     ปี ๒๕๔๘
     - จัดทำระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขันพัทยามาราธอน ๒๐๐๕
     - โครงงานนักเรียน :
     o โปรแกรมบริษัทโรยัล โลตัส จำกัด
     o โปรแกรมบริษัทเจเอส ชูส์ จำกัด
     o โปรแกรมร้านเซ็นทรัลโฮม วีดีโอ จำกัด
     ปี ๒๕๔๙
     - จัดทำระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขันพัทยามาราธอน ๒๐๐๖